Executeur Testamentair

Wilt u op een juiste manier uitvoering geven aan de wensen die zijn opgenomen in het testament? U kunt dan een testamentair executeur aanwijzen die u helpt bij dit ingewikkeld proces. Het afwikkelen van een nalatenschap door een executeur voorkomt ook spanningen tussen erfgenamen.

Executeur Testamentair

Wat is een executeur testamentair?

Een testamentair executeur is iemand die u in uw testament benoemd hebt om bepaalde (af)handelingen te verrichten ten behoeve van uw nalatenschap. U kunt denken aan bijvoorbeeld het opzeggen van uw abonnementen, maar ook aan het verrichten van de vereiste belastingaangiften. De wensen en behoeften wordt door de persoon omschreven, en de executeur testamentair geeft hier uitvoering aan.

De inhoud van de taakomschrijving bepaalt u geheel zelf. U kunt een familielid als executeur benoemen, maar ook een onafhankelijke partij als Legates. De afwikkeling van de nalatenschap is een ingewikkeld proces. De kans dat u uw nabestaanden met veel problemen opzadelt is aanwezig. Erfenissen zijn helaas vaak een grote bron van ruzie tussen familieleden.

Wanneer u uw dierbaren niet wilt belasten met deze taak is een professionele executeur een uitkomst. Het inschakelen van een executeur bent u er zeker van dat uw wensen na overlijden goed worden uitgevoerd. Ook na uw overlijden heeft u de regie in handen.

Wat zijn de taken?

^

Conflicten voorkomen

Het voorkomen van onenigheid tussen familieleden, verre familie of complexe nalatenschapen afhandelen.

^

Beheer

Verkoop van woning, beëindigen van abonnementen en een overzicht maken van de inboedel.

^

Uitvaart

Het regelen van de uitvaart, en ervoor zorgen dat uw begravenis of crematie wensen worden nagekomen.

^

Afwikkeling

Het verdelen van de ervenis en het aflossen van eventuele schulden.

Voorbeeld benoeming Testamentair Executeur

Vandaag, (datum van ondertekening), verklaar ik, dhr. (Naam), notaris bij (functie notaris), dat ik mezelf zoveel mogelijk heb overtuigd van het volgende:

Overlijden

(Naam) overleden in de gemeente op (datum), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum) laatst woonachtig op (laatste adres waar geregistreerd),
hierna ook wel te noemen: “de erflater”.
Nationaliteit en burgerlijke staat
De erflater had op het moment van zijn overlijden de Nederlandse nationaliteit en stond daarop
momenteel ongehuwd en niet geregistreerd als partner.

Bevoegdheden executeur

Tijdens de administratie vertegenwoordigt de executeur de erfgenamen in en buiten rechte bij de vervulling van zijn taken en kunnen de erfgenamen niet beschikken over het vermogen van de nalatenschap zonder de medewerking van de executeur. De executeur pleegt zoveel mogelijk overleg met de erfgenamen over de keuze van het te gelde te maken vermogen. De executeur heeft geen toestemming van de erfgenamen nodig voor de realisatie van een goed.

Personen informeren wij dagelijks

Personen hebben een levenstestament

Veel mensen kiezen voor een deskundige om een erfenis af te wikkelen. Uw nabestaanden hebben immers niet dagelijks te maken met de afwikkeling van een erfenis. Door Legates te kiezen als executeur-testamentair komt er geen grote (financiële) verantwoordelijkheid op de schouders van verwanten op een gebied waar ze geen kennis over hebben.

Bekijk onsze checklist

En krijg advies op maat

Wanneer u het onderstaand formulier invult ontvangt u een volledige checklist over wat u moet doen om iemand als testamentair executeur aan te wijzen. We kunnen daarnaast (vrijblijvend) gezamenlijk kijken naar uw persoonlijke wensen en hoe dit juridisch, maar ook eenvoudig toegevoegd kan worden aan het testament.

Executeur Testamentair

Over Legates

De belangen die gemoeid zijn bij het afwikkelen en verdelen van een nalatenschap zijn groot. Legates is zich ervan bewust hoe belangrijk het is om deze taak uit te besteden aan een partij die deskundig en betrouwbaar is. Als gecertificeerd Registerexecuteur kunt u rekenen op een vakbewame en integere partij, die op een transparante wijze de werkzaamheden uitvoert en alle betrokken partijen meeneemt in het proces. Het digitale nalatenschapsdossier waar Legates mee werkt is een uniek hulpmiddel om de transparantie te waarborgen. Middels deze tool kunt u als belanghebbende ten alle tijden de status van de afwikkeling nauw volgen, documenten inzien en in rechtstreeks contact blijven met uw behandelaar.

​✓ Transparant ​✓ Betrokken ​✓ Betrouwbaar ​✓ Deskundig

Contact

Neem contact op met Legates om de mogelijkheden voor uw specifieke situatie te bespreken. Wij kunnen u adviseren over de juiste aanpak.

Contactformulier