Executeur Testamentair

Heeft u uw nalatenschap voorbereid

U wilt er liever niet bij stilstaan dat u er later niet meer bent. Met het voorbereiden van uw nalatenschap kunt u uw wensen helder vastleggen en duidelijkheid scheppen voor alle betrokkenen. Rust voor u én uw nabestaanden, ook als u er niet meer bent.

Executeur Testamentair

Wat is een executeur testamentair?

De afwikkeling van een nalatenschap is een ingewikkelde procedure en kan leiden tot spanningen tussen erfgenamen. Één op de drie nalatenschappen mondt uit in een conflict. Het komt vaak voor dat de erfgenamen er samen niet uitkomen en de erflater een professional aanstelt die de zaken uit handen neemt.

Indien een executeur is benoemd in het testament is hij de aangewezen persoon om (bepaalde) taken uit te voeren na het overlijden. De inhoud van de taakomschrijving bepaalt de erflater geheel zelf. U kunt een familielid als executeur benoemen, maar ook een onafhankelijke en professionele partij zoals Legates. Wanneer u uw dierbaren niet wilt belasten met deze taak is een professionele executeur een goede uitkomst.

Door het inschakelen van een executeur kunt u er zeker van zijn dat uw wensen correct worden uitgevoerd. Op deze manier houdt u ook ná uw overlijden de regie in handen

Wat zijn de taken?

^

Informeren instanties

Alle instanties die in relatie staan tot de overleden persoon zullen aangeschreven worden en op de hoogte worden gebracht van het overlijden.

^

Boedelbeschrijving

De bezittingen en schulden worden geïnventariseerd en er wordt een boedelbeschrijving opgesteld.

^

Bankzaken regelen

We informeren de banken en beheren uw rekeningen.

^

Verdelen nalatenschap

Na afronding van alle werkzaamheden wordt de berekening gemaakt van hetgeen ieder van de erfgenamen verkrijgt.

^

Erfgenamenonderzoek

In het geval van een testament zal daaruit blijken wie de erfgenamen zijn. Indien er geen testament door overledene is opgemaakt geldt het wettelijk erfrecht en dient er een verklaring van erfrecht te worden opgesteld.

^

Innen vorderingen en betalen schulde

We dragen zorg voor eventuele levensverzekeringen en de pensioen die aan de nalatenschap toekomt en lossen schulden van de nalatenschap af.

^

Belastingaangiften

Het verrichten van de vereiste belastingaangiften nemen wij voor u uit handen. Denk aan de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting in het kader van het successierecht.

^

Rekening en verantwoording

Transparantie is een van onze kernwaarden. Er wordt rekening en verantwoording afgelegd aan de erfgenamen via het inlogportaal van Mijn Legates.

^

Digitale nalatenschap

We brengen diverse sociale media platformen op de hoogte van het overlijden en heffen de accounts voor u op.

Voorbeeld verklaring van executele Testamentair Executeur

Vandaag, (datum van ondertekening), verklaar ik, dhr. (Naam), notaris bij (functie notaris), dat ik mezelf zoveel mogelijk heb overtuigd van het volgende:

Overlijden

(Naam) overleden in de gemeente op (datum), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum) laatst woonachtig op (laatste adres waar geregistreerd), hierna ook wel te noemen: “de erflater”.

Nationaliteit en burgerlijke staat De erflater had op het moment van zijn overlijden de Nederlandse nationaliteit en stond daarop momenteel ongehuwd en niet geregistreerd als partner.

Bevoegdheden executeur

Tijdens de administratie vertegenwoordigt de executeur de erfgenamen in en buiten rechte bij de vervulling van zijn taken en kunnen de erfgenamen niet beschikken over het vermogen van de nalatenschap zonder de medewerking van de executeur. De

executeur pleegt zoveel mogelijk overleg met de erfgenamen over de keuze van het te gelde te maken vermogen. De executeur heeft geen toestemming van de erfgenamen nodig voor de realisatie van een goed.

Veel mensen kiezen voor een deskundige om een erfenis af te wikkelen. Door Legates te benoemen als testamentair executeur neemt u deze last uit handen voor uw nabestaanden én heeft u beter grip op de situatie, ook wanneer u er niet meer bent.

NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS EN VRIJBLIJVEND ADVIESGESPREK

Wanneer u het onderstaand formulier invult krijgt u een vrijblijvend en gratis eerste adviesgesprek over het afwikkelen van uw nalatenschap en welke rol de testamentair executeur hier inneemt.

Executeur Testamentair

Over Legates

Er zijn grote belangen gemoeid bij het afwikkelen en verdelen van een nalatenschap. Legates is zich ervan bewust hoe belangrijk het is om deze taak uit te besteden aan een partij die deskundig en betrouwbaar is. Als gecertificeerd RegisterExecuteur kunt u rekenen op een vakbewame en integere partij, die op een transparante wijze de werkzaamheden uitvoert en alle betrokken partijen meeneemt in het proces. Het Digitale Nalatenschapsdossier waar Legates mee werkt is een uniek hulpmiddel om de

transparantie te waarborgen. Middels deze tool kunt u als belanghebbende te allen tijden de status van de afwikkeling volgen, relevante documenten inzien en in rechtstreeks contact blijven met uw behandelaar.

​✓ Transparant ​      ✓ Betrokken ​     ✓ Betrouwbaar ​     ✓ Deskundig

Contact

Neem contact op met Legates om de mogelijkheden in uw specifieke situatie te bespreken. Wij geven u graag advies op maat.

Contactformulier