Onze werkwijze

Onze werkwijze

 

Legates zorgt voor de afwikkeling van de nalatenschap van begin tot einde. Alle noodzakelijke juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken worden door de ons verzorgd. We zorgen voor een duidelijke, transparante en voorspoedige afwikkeling van de nalatenschap door gebruik te maken van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier.

Via dit nalatenschapsdossier zorgen we ook voor een duidelijke en open communicatie met de erfgenamen. Via het nalatenschapsdossier hebben erfgenamen doorlopend inzage in de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap. In dit Nalatenschapsdossier worden alle documenten en informatie met betrekking tot uw toekomstige nalatenschap vastgelegd. Alles is op één plek terug te vinden. Natuurlijk leggen wij ook rekening en verantwoording af over de verrichte werkzaamheden.

Word direct geholpen

Juridische kant

Komt uw nalatenschap bij de juiste personen terecht?
Blijft uw partner goed verzorgd achter?

Wij leggen u graag uit op welke wijze het wettelijk erfrecht het voor u heeft geregeld. Heeft u eerder een testament gemaakt dan kijken wij of uw testament nog up-to-date is en past bij uw huidige omstandigheden. Mocht aanpassing nodig zijn dan helpen wij u graag met de juridische uitwerking van

Fiscale gevolgen

Betalen uw erfgenamen niet te veel erfbelasting?

Wij kunnen voor u uitrekenen hoeveel erfbelasting uw erfgenamen moeten betalen over hetgeen zij van u erven. Wij adviseren u ook over op welke wijze besparing van erfbelasting mogelijk is. Soms kan het fiscaal verstandig zijn al eerder uw vermogen (deels) te schenken. Wij kunnen u hierover nader informeren.

Uitvoering van de werkzaamheden

Wie regelt uw zaken na overlijden?

Helaas leidt een afwikkeling van een nalatenschap vaak tot conflicten tussen de erfgenamen. Indien u er zeker van wilt zijn dat uw uitvaart en uw nalatenschap worden afgewikkeld op de wijze zoals u dat wenst kunt u iemand tot executeur benoemen. Als erkende RegisterExecuteur kunnen wij u hierbij van dienst zijn. Heeft u geen executeur benoemd dan moeten alle erfgenamen tezamen uw nalatenschap afwikkelen. Wij kunnen de erfgenamen hierbij bijstaan of deze werkzaamheden van hen overnemen.

Traject

In het eerste gesprek verkennen we samen met de erfgenamen de nalatenschap en in overleg wordt een plan voor de afwikkeling van de nalatenschap gemaakt. We hebben als doel om de nalatenschap voorspoedig af te wikkelen. De erfgenamen worden door middel van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier op de hoogte gehouden van de voortgang van de afwikkeling. Als de nalatenschap definitief kan worden afgewikkeld, leggen wij rekening en verantwoording af over de door ons verrichte werkzaamheden en zorgen we ervoor dat iedere erfgenaam zijn erfdeel krijgt. Tot slot bewaren wij het nalatenschapsdossier voor de erfgenamen.

Telefoon

085-0410758

Email

Info@legates.nl

Postbus 32314

2503AA Den Haag