Afwikkelen nalatenschap

Harmonie in erfeniskwesties met Legates

Afwikkelen nalatenschap

 

Het beheer en de verdeling van een nalatenschap vormen in beginsel de verantwoordelijkheid van erfgenamen, die gezamenlijk beslissingen nemen over deze delicate aangelegenheid. Niettemin kan de afwikkeling van een nalatenschap een complex proces zijn, dat vaak leidt tot spanningen tussen erfgenamen. In situaties waarin consensus moeilijk te bereiken is, kiezen erfgenamen er vaak voor om professionele hulp in te schakelen. Bij Legates begrijpen we de uitdagingen waarmee erfgenamen geconfronteerd worden tijdens het afwikkelen van een nalatenschap. Daarom bieden we niet alleen de mogelijkheid om gezamenlijk Legates te machtigen voor de afwikkeling van de nalatenschap, maar ook de optie voor één gemachtigde namens alle erfgenamen.

Word direct geholpen

Onze professionele aanpak is gericht op het harmonieus afwikkelen van nalatenschappen, waarbij we rekening houden met de specifieke behoeften van elke situatie. Legates beschikt over een ervaren team van juridische professionals met diepgaande kennis van het nalatenschapsrecht. Deze expertise stelt ons in staat om complexe juridische procedures nauwkeurig en efficiënt af te handelen, wat bijdraagt aan een soepele afwikkeling van de nalatenschap.

Een belangrijk aspect van onze dienstverlening is het minimaliseren van potentiële conflicten tussen erfgenamen. Als professionele gemachtigde nemen wij een neutrale positie in, waardoor we een evenwichtige afwikkeling bevorderen en de kans op onderlinge geschillen verminderen. Ons proces is gericht op efficiëntie en transparantie, waarbij elke stap zorgvuldig wordt uitgevoerd en erfgenamen voortdurend op de hoogte worden gehouden van de voortgang.

Of het nu gaat om één gemachtigde namens alle erfgenamen of een gezamenlijke machtiging, Legates erkent de waarde van individuele keuzes binnen het kader van collectieve harmonie. Door deze flexibiliteit kunnen we de unieke behoeften van elke nalatenschap aanpakken en een op maat gemaakte oplossing bieden.

Waarom kiezen voor professionele nalatenschapsafwikkeling door Legates?

Juridische expertise voor een soepele afwikkeling

Legates beschikt over een team van juridische professionals met diepgaande kennis van nalatenschapsrecht. Deze expertise stelt ons in staat om complexe juridische procedures nauwkeurig en efficiënt af te handelen, wat resulteert in een soepele afwikkeling van de nalatenschap.

Minimalisatie van conflicten

Erfeniskwesties kunnen gemakkelijk leiden tot conflicten tussen erfgenamen. Als professionele gemachtigde nemen wij een neutrale positie in, waardoor potentiële conflicten worden geminimaliseerd en een harmonieuze afwikkeling wordt bevorderd.

Efficiëntie en Transparantie

Legates staat voor een efficiënt proces waarbij elke stap zorgvuldig wordt uitgevoerd. Transparante communicatie met alle betrokkenen staat centraal, waardoor erfgenamen op de hoogte blijven van de voortgang.

Individuele keuzes en collectieve harmonie

Of het nu gaat om één gemachtigde namens alle erfgenamen of een gezamenlijke machtiging, Legates erkent het belang van individuele keuzes binnen de context van collectieve harmonie.

Wat kunt u concreet van ons verwachten?

Informeren instanties

Alle instanties die in relatie staan tot de overleden persoon zullen aangeschreven worden en op de hoogte worden gebracht van het overlijden. Daarnaast dienen ook alle nodige lidmaatschappen en abonnementen worden opgezegd. 

Boedelbeschrijving

De bezittingen en schulden worden geïnventariseerd. Aan de hand van de verkregen informatie omtrent alle vermogensbestanddelen wordt een overzicht opgemaakt, zowel een uitgebreide boedelbeschrijving als een samenvatting. 

Bankzaken regelen

We informeren de banken en zetten de automatische incasso’s stop. We beheren de rekeningen en boeken het geld, indien nodig, over naar een spaarrekening. 

Verdelen nalatenschap

Na afronding van alle werkzaamheden wordt de berekening gemaakt van hetgeen ieder van de erfgenamen verkrijgt. Hierbij dient er rekening te worden gehouden met eventuele verrekeningen, bijvoorbeeld de waarde van verkregen inboedelgoederen, eventuele voorschotbetalingen of vooruitbetaalde erfbelasting. 

Erfgenamenonderzoek

In het geval van een testament zal daaruit blijken wie de erfgenamen zijn. Indien er geen testament door overledene is opgemaakt geldt het wettelijk erfrecht en dient er een verklaring van erfrecht te worden opgesteld. Hierin staat vermeld wie de erfgenamen zijn en worden de registers van de burgerlijke stand en mogelijk andere bronnen geraadpleegd. 

Innen vorderingen en betalen schulden

We dragen zorg voor eventuele levensverzekeringen en de pensioen die aan de nalatenschap toekomt. Daarnaast betalen we de verschuldigde belastingen. Vervolgens lossen we de schulden van de nalatenschap af, waaronder de uitvaartkosten en legaten. 

Belastingaangiften

Het verrichten van de vereiste belastingaangiften nemen wij voor u uit handen. Denk aan de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting in het kader van het successierecht. 

Rekening en verantwoording

Transparantie is een van onze kernwaarden. Er wordt rekening en verantwoording afgelegd aan de erfgenamen via het inlogportaal van Mijn Legates. 

Digitale nalatenschap

We brengen diverse sociale media platformen op de hoogte van het overlijden en heffen de accounts voor u op. 

Wat doen wij nog meer? 

Het verkopen en leveren van goederen, waaronder zijn begrepen eventuele effecten.
Het verkopen en leveren van registergoederen.
Het ontruimen en leeg opleveren van de woning en eventuele opslag van inboedelgoederen.
Het overschrijven van kenteken(s) en eigendom van vervoermiddelen zoals auto, boot of caravan.
Het aanvragen van uitkeringen en mogelijke toeslagen voor nabestaanden.
Het coördineren en voorbereidende werkzaamheden voor de eventueel benodigde inzet van experts, zoals taxateur, makelaar, boedelbedrijf, veilinghuis, fiscalist, mediator, enz..
Het aanwijzen van een boedelnotaris.
Het onderhouden en verzekerd houden van onroerend goed.
Het laten taxeren van de inboedel en de woning.
Beveiliging van het huis (vervangen van sloten).

Telefoonnummer

085-0410758

E-mail

info@legates.nl