Professionele Executeur

Uw nalatenschap in betrouwbare handen.

Waarom een Executeur?

 

Een executeur wordt benoemd in een testament en is de aangewezen persoon om bepaalde taken uit te voeren na uw overlijden. De inhoud van de taakomschrijving bepaalt u geheel zelf. U kunt een familielid als executeur benoemen, maar ook een onafhankelijke partij als Legates. De afwikkeling van de nalatenschap is een ingewikkeld proces en kan leiden tot spanningen tussen erfgenamen. Wanneer u uw dierbaren niet wilt belasten met deze taak is een professionele executeur een uitkomst. Door het inschakelen van een executeur kunt u er zeker van zijn dat uw wensen na overlijden goed worden uitgevoerd. Zo houdt u ook na uw overlijden de regie in handen.

Word direct geholpen

Waarom kiezen voor een Executeur van Legates?

Het benoemen van een executeur is meer dan een juridische formaliteit; het is een belangrijke stap in het waarborgen van een zorgvuldige afwikkeling van uw nalatenschap. Bij Legates hebben we ons toegewijd aan het bieden van een unieke en professionele executeursdienst. Hier zijn redenen waarom u zou moeten overwegen om een executeur van Legates te kiezen:

Deskundigheid zonder emoties

Bij Legates begrijpen we de emotionele lading die gepaard gaat met nalatenschappen. Daarom bieden we de diensten van onafhankelijke professionals aan. In tegenstelling tot familielieden, brengen onze executeurs een objectieve benadering met zich mee, vrij van persoonlijke emoties en familiebanden. Dit waarborgt een heldere, doelgerichte afhandeling.

Juridische voortreffelijkheid

Onze executeurs zijn niet alleen ervaren in het afwikkelen van nalatenschappen, maar beschikken ook over diepgaande juridische expertise. Ze navigeren door complexe wetgeving en zorgen voor een juridisch waterdichte afhandeling, wat uw erfgenamen gemoedsrust biedt.

Minimalisatie van conflicten

Familiegeschillen kunnen vaak opduiken bij het verdelen van een nalatenschap. Door te kiezen voor een executeur van Legates, minimaliseert u het risico op interne conflicten. Onze professionals treden op als neutrale tussenpersonen en streven naar een vreedzame oplossing.

Efficiëntie en zorgvuldigheid

Legates staat voor efficiënte en zorgvuldige afhandeling. We begrijpen dat uw laatste wensen nauwgezet moeten worden uitgevoerd. Onze executeurs zorgen voor een gestructureerd proces, waarbij ze elke stap met de grootste zorg behandelen.

Werkwijze

Bij Legates begrijpen we dat het plannen van uw nalatenschap een gevoelige kwestie is. Onze professionele executeurs staan klaar om u te begeleiden, conflicten te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw laatste wensen met de grootste zorg worden vervuld. Neem de controle over uw nalatenschap en vertrouw op Legates voor een betrouwbare executeurdienst.

Persoonlijk consult

We beginnen met een persoonlijk consult om uw wensen te begrijpen en eventuele specifieke eisen vast te leggen.

Juridische afhandeling

Onze executeurs behandelen alle juridische aspecten, waaronder testamenten, erfrecht en belastingaangelegenheden.

Communicatie met erfgenamen

Transparante communicatie met erfgenamen om een vlotte afwikkeling te waarborgen en eventuele vragen te beantwoorden.

Actieve opvolging

We houden de voortgang van de afwikkeling nauwlettend in de gaten en nemen proactieve stappen om eventuele obstakels te overwinnen.

 

 

Wat kunt u concreet van ons verwachten?

Informeren instanties

Alle instanties die in relatie staan tot de overleden persoon zullen aangeschreven worden en op de hoogte worden gebracht van het overlijden. Daarnaast dienen ook alle nodige lidmaatschappen en abonnementen worden opgezegd.

Boedelbeschrijving

De bezittingen en schulden worden geïnventariseerd. Aan de hand van de verkregen informatie omtrent alle vermogensbestanddelen wordt een overzicht opgemaakt, zowel een uitgebreide boedelbeschrijving als een samenvatting.

Bankzaken regelen

We informeren de banken en zetten de automatische incasso’s stop. We beheren de rekeningen en boeken het geld, indien nodig, over naar een spaarrekening.

Verdelen nalatenschap

Na afronding van alle werkzaamheden wordt de berekening gemaakt van hetgeen ieder van de erfgenamen verkrijgt. Hierbij dient er rekening te worden gehouden met eventuele verrekeningen, bijvoorbeeld de waarde van verkregen inboedelgoederen, eventuele voorschotbetalingen of vooruitbetaalde erfbelasting.

Erfgenamenonderzoek

In het geval van een testament zal daaruit blijken wie de erfgenamen zijn. Indien er geen testament door overledene is opgemaakt geldt het wettelijk erfrecht en dient er een verklaring van erfrecht te worden opgesteld. Hierin staat vermeld wie de erfgenamen zijn en worden de registers van de burgerlijke stand en mogelijk andere bronnen geraadpleegd.

Innen vordering en betalen schulden

We dragen zorg voor eventuele levensverzekeringen en de pensioen die aan de nalatenschap toekomt. Daarnaast betalen we de verschuldigde belastingen. Vervolgens lossen we de schulden van de nalatenschap af, waaronder de uitvaartkosten en legaten.

Belastingaangiften

Het verrichten van de vereiste belastingaangiften nemen wij voor u uit handen. Denk aan de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting in het kader van het successierecht.

Rekening en verantwoording

Transparantie is een van onze kernwaarden. Er wordt rekening en verantwoording afgelegd aan de erfgenamen via het inlogportaal van Mijn Legates.

Digitale nalatenschap

We brengen diverse sociale media platformen op de hoogte van het overlijden en heffen de accounts voor u op.

Wat doen wij nog meer?

Het verkopen en leveren van goederen, waaronder zijn begrepen eventuele effecten.
Het verkopen en leveren van registergoederen.
Het ontruimen en leeg opleveren van de woning en eventuele opslag van inboedelgoederen.
Het overschrijven van kenteken(s) en eigendom van vervoermiddelen zoals auto, boot of caravan.
Het aanvragen van uitkeringen en mogelijke toeslagen voor nabestaanden.
Het coördineren en voorbereidende werkzaamheden voor de eventueel benodigde inzet van experts, zoals taxateur, makelaar, boedelbedrijf, veilinghuis, fiscalist, mediator, enz..
Het aanwijzen van een boedelnotaris.
Het onderhouden en verzekerd houden van onroerend goed.
Het laten taxeren van de inboedel en de woning.
Beveiliging van het huis (vervangen van sloten).

Telefoon

085-0410758

E-mail

Info@legates.nl