Testamentair Bewind

Testamentair bewind

 

Een erfgenaam kan kampen met lichamelijke of geestelijke problemen of heeft nog niet de volwassen leeftijd bereikt. In het geval de erfgenaam niet in staat is om ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen, kan er testamentair bewind worden ingesteld om het erfdeel te beschermen. Het beheer zal gevoerd worden door een bewindvoerder uitsluitend over hetgeen uit een erfenis wordt verkregen. De bewindvoerder wordt bij testament of door de kantonrechter benoemd.

Bij testament kan bewind worden ingesteld over een of meer na te laten goederen. Het bewind zal betrekking hebben tot het beheer over het vermogen. We spreken dus over de onder bewind gestelde goederen en niet over de onder bewind gestelde persoon. Het bewind start in beginsel bij het overlijden van de erflater. De bewindvoerder moet zo spoedig mogelijk een beschrijving opmaken van de goederen waarop het bewind betrekking heeft. Is de bewindvoerder door de kantonrechter benoemd, dan dient hij een afschrift van de beschrijving in te dienen bij de rechtbank. Daarnaast wordt rekening en verantwoording afgelegd over de handelingen die verricht zijn.

Word direct geholpen

Telefoon

085-0410758

Email

Info@legates.nl

Postbus 32314

2503AA Den Haag