Nalatenschapsplanning

Onze werkwijze

 

Met het voorbereiden van uw nalatenschap komen een heleboel vragen op, waar alleen ú het antwoord op heeft. Zorg er daarom voor dat u vóór uw overlijden uw wensen laat vastleggen. Op deze manier laat u uw partner onbezorgd achter, voorkomt u familieconflicten, kunt u besparen op de eigen bijdrage voor het verzorgingshuis én draagt u uw vermogen zo gunstig mogelijk over naar de volgende generatie door zo min mogelijk belasting te betalen.  

Samen met u bekijken we zowel het juridisch als fiscaal plaatje. Wie wenst u tot erfgenamen te benoemen? Heeft u wensen om aan een goed doel schenkingen te verrichten? Is het uw voornaamste wens om zo veel mogelijk belasting besparen? Legates treedt op als adviseur en voorziet u van deskundig advies over uw nalatenschap. Voorts geven wij u algemene informatie over praktische zaken die met de nalatenschap gemoeid zijn. Met behulp van één van onze adviseurs stelt u de inhoud van uw testament samen en bepalen we al dan niet of het huwelijksregime aangepast dient te worden. Hiermee worden uw vermogen en bezittingen zo gunstig mogelijk overgedragen aan uw nabestaanden.  

Word direct geholpen

Juridische kant

Komt uw nalatenschap bij de juiste personen terecht?
Blijft uw partner goed verzorgd achter?

Wij leggen u graag uit op welke wijze het wettelijk erfrecht het voor u heeft geregeld. Heeft u eerder een testament gemaakt dan kijken wij of uw testament nog up-to-date is en past bij uw huidige omstandigheden. Mocht aanpassing nodig zijn dan helpen wij u graag met de juridische uitwerking hiervan. 

Fiscale gevolgen

Betalen uw erfgenamen niet te veel erfbelasting?

Wij kunnen voor u uitrekenen hoeveel erfbelasting uw erfgenamen moeten betalen over hetgeen zij van u erven. Wij adviseren u ook over op welke wijze besparing van erfbelasting mogelijk is. Soms kan het fiscaal verstandig zijn al eerder uw vermogen (deels) te schenken. Wij kunnen u hierover nader informeren.

Uitvoering van de werkzaamheden

Wie regelt uw zaken na overlijden?

Helaas leidt een afwikkeling van een nalatenschap vaak tot conflicten tussen de erfgenamen. Indien u er zeker van wilt zijn dat uw uitvaart en uw nalatenschap worden afgewikkeld op de wijze zoals u dat wenst kunt u iemand tot executeur benoemen. Als erkend RegisterExecuteur kunnen wij u hierbij van dienst zijn. Heeft u geen executeur benoemd dan moeten alle erfgenamen tezamen uw nalatenschap afwikkelen. Wij kunnen de erfgenamen hierbij bijstaan of deze werkzaamheden van hen overnemen.

Traject

In het eerste gesprek verkennen we samen met de erfgenamen de nalatenschap en in overleg wordt een plan voor de afwikkeling van de nalatenschap gemaakt. We hebben als doel om de nalatenschap voorspoedig af te wikkelen. De erfgenamen worden door middel van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier op de hoogte gehouden van de voortgang van de afwikkeling. Als de nalatenschap definitief kan worden afgewikkeld, leggen wij rekening en verantwoording af over de door ons verrichte werkzaamheden en zorgen we ervoor dat iedere erfgenaam zijn erfdeel krijgt. Tot slot bewaren wij het nalatenschapsdossier voor de erfgenamen.

Telefoonnummer

085-0410758

E-mail

info@legates.nl