Het levenstestament

Wie regelt uw zaken als u niet in staat bent om uw eigen wil te bepalen? In een levenstestament kunt u iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen.

Levenstestament

Over het levenstestament

Wie regelt uw zaken als u niet langer in staat bent om uw eigen wil te bepalen? Bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval. U kunt in een levenstestament iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen uitgevoerd.

Een testament bestaat vaak uit twee volmachten: één voor financiële handelingen en één voor medische en persoonlijke zaken. U legt alle zaken die u geregeld wilt hebben in een akte vast.

Het voordeel van een levenstestament is dat banken de gevolmachtigde erkennen en dat deze vertrouwenspersoon de benodigde machtigingen krijgt om uw bankzaken te kunnen regelen.

Wat staat er in?

^

Volmacht

Wie vertrouwt u en aan wie verleent u het volmacht

^

Handelingen

Wat mag de volmachtigde persoon precies doen?

^

Aanwijzingen

Hoe moeten de taken uitgevoerd worden?

^

Controle

Hoe wordt de gevolmachtigde gecontroleerd?

^

Medisch

Welke medische wensen wilt u vastleggen en wie stelt u aan als vertrouwenspersoon inzake medische beslissingen?

^

Persoonlijke zaken

Wilt u nog andere persoonlijke zaken vastleggen?

Levenstestament voorbeeld

Op [datum ] verscheen voor mij, [notaris] , notaris te []: de heer [Voornaam Achternaam], geboren op [datum] te [Geboorteplaats], met nummer paspoort: [XXXXXX] (hierna de comparant).

De comparant verklaart als volgt:

Doel van dit levenstestament

Met dit levenstestament wil ik mede voorzien in de situatie dat ik om wat voor reden dan ook niet meer zelf kan handelen. Ik tref daartoe de volgende maatregelen:

Ik geef een algemene volmacht om mijn vermogensrechtelijke en andere zakelijke belangen te behartigen. Ik wijs een medisch gevolmachtigde aan om mij te vertegenwoordigen op medisch gebied, ik heb mijn wensen ter zake van de uitoefening van beide volmachten geformuleerd en ik heb medische verklaringen in deze akte opgenomen.

Ik tref deze maatregelen om te voorkomen dat ik onder curatele word gesteld, dat over mijn goederen beschermingsbewind of ten behoeve van mij mentorschap wordt ingesteld. Ook als ik wilsonbekwaam word, dat wil zeggen dat ik niet meer in staat ben tot een redelijke waardering van mijn belangen, blijft dit levenstestament met de daarin opgenomen volmachten gelden. Ik ben mij ervan bewust dat ik dan zelf niet meer in staat zal zijn om mijn gevolmachtigde rekening en verantwoording te vragen of de volmacht in te trekken.

Personen informeren wij dagelijks

Personen hebben een levenstestament

Indien u een levenstestament hebt laten opstellen is er een vertrouwenspersoon die uw belangen behartigt wanneer u dementie krijgt, in coma ligt of naar een verpleeghuis verhuist. Bij het ontbreken van een levenstestament dient in bovengenoemde situaties door de kantonrechter een bewindvoerder te worden aangesteld. Het nadeel hiervan is dat u niet zelf bepaalt wie uw zaken gaat regelen.

Bekijk ons voorbeeld

Wanneer u het onderstaand formulier invult ontvangt u een voorbeeld van een levenstestament. Zo kunt u een indruk krijgen hoe een levenstestament is opgebouwd. Wij zullen na aanleiding van uw verzoek telefonisch contact met u leggen om uw persoonlijke situatie en wensen

in kaart te brengen. Het eerste gesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos.

Levenstestament

Over Legates

Er zijn grote belangen gemoeid bij het afwikkelen en verdelen van een nalatenschap. Legates is zich ervan bewust hoe belangrijk het is om deze taak uit te besteden aan een partij die deskundig en betrouwbaar is. Als gecertificeerd RegisterExecuteur kunt u rekenen op een vakbewame en integere partij, die op een transparante wijze de werkzaamheden uitvoert en alle betrokken partijen meeneemt in het proces. Het Digitale Nalatenschapsdossier waar Legates mee werkt is een uniek hulpmiddel om de transparantie te waarborgen. Middels deze tool kunt u als belanghebbende te allen tijden de status van de afwikkeling volgen, relevante documenten inzien en in rechtstreeks contact blijven met uw behandelaar.

​✓ Transparant ​   ✓ Betrokken ​    ✓ Betrouwbaar ​   ✓ Deskundig

Contact

Neem contact op met Legates om de mogelijkheden in uw specifieke situatie te bespreken. Wij geven u graag advies op maat.

Contactformulier