Het levenstestament

Wie regelt uw zaken als u niet in de gelegenheid of in staat bent om uw eigen wil te bepalen? In een levenstestament kunt u iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen.

Levenstestament

Over het levenstestament

Wie regelt uw zaken als u niet in de gelegenheid of in staat bent om uw eigen wil te bepalen? Bijvoorbeeld door een ziekte of door een ongeval. U kunt in een levenstestament iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Een testament bestaat vaak uit twee volmachten: één voor financiële belangen en één voor medische en persoonlijke zaken. U legt alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast. Dat is de levende wil. Het is ook mogelijk om alleen voor uw financiële zaken een volmacht op te stellen. De mogelijkheden en werkwijze van de notariële volmacht en het testament zijn gelijk. De gegevens over het testament zijn dus ook van toepassing op de notariële volmacht.

Het voordeel van een testament dat bij de notaris wordt vastgelegd, is dat banken de genoemde vertrouwenspersoon erkennen en dat deze vertrouwenspersoon de benodigde machtigingen krijgt om uw zaken te kunnen begeleiden.

Wat staat er in?

^

Volmacht

Wie vertrouwt u en wie krijgt de volmacht.

^

Handelingen

Wat mag de volmachtigde persoon doen?

^

Aanwijzingen

Hoe moeten de taken uitgevoerd worden?

^

Controle

Hoe wordt de volgemachtigde gecontroleerd?

^

Medisch

Welke medische wensen wilt u vastleggen?

^

Persoonlijke zaken

Wilt u nog persoonlijke zaken vastleggen?

Levenstestament voorbeeld

Op [datum ] verscheen voor mij, [notaris] , notaris te []: de heer [Voornaam Achternaam], geboren op [datum] te [Geboorteplaats], met nummer paspoort: [XXXXXX] (hierna de comparant).

De comparant verklaart als volgt:

Doel van dit levenstestament

Met dit levenstestament wil ik mede voorzien in de situatie dat ik om wat voor reden dan ook niet meer zelf kan handelen. Ik tref daartoe de volgende maatregelen:

Ik geef een algemene volmacht om mijn vermogensrechtelijke en andere zakelijke belangen te behartigen. Ik wijs een medisch gevolmachtigde aan om mij te vertegenwoordigen op medisch gebied, ik heb mijn wensen ter zake van de uitoefening van beide volmachten geformuleerd en ik heb medische verklaringen in deze akte opgenomen.

Ik tref deze maatregelen om te voorkomen dat ik onder curatele word gesteld, dat over mijn goederen beschermingsbewind of ten behoeve van mij mentorschap wordt ingesteld. Ook als ik wilsonbekwaam word, dat wil zeggen dat ik niet meer in staat ben tot een redelijke waardering van mijn belangen, blijft dit levenstestament met de daarin opgenomen volmachten gelden. Ik ben mij ervan bewust dat ik dan zelf niet meer in staat zal zijn om mijn gevolmachtigde rekening en verantwoording te vragen of de volmacht in te trekken.

Personen informeren wij dagelijks

Personen hebben een levenstestament

Als u geen levenstestamenttestament heeft, mag niemand uw zaken regelen als u dementie krijgt, in coma ligt of naar een verpleeghuis gaat. In dat geval kan door de kantonrechter een bewindvoerder worden benoemd. Maar dan bepaal je zelf niet wie je zaken gaat regelen. Een administrateur kan minder dan één gevolmachtigde hebben. Dus dat is nog een voordeel van de levende wil.

Bekijk ons voorbeeld

En krijg advies op maat

Wanneer u het onderstaand formulier invult ontvangt u het volledige voorbeeld en gaan wij gezamenlijk kijken naar uw persoonlijke wensen en hoe dit juridisch maar ook eenvoudig toegevoegd kan worden in het levenstestament.

Levenstestament

Over Legates

De belangen die gemoeid zijn bij het afwikkelen en verdelen van een nalatenschap zijn groot. Legates is zich ervan bewust hoe belangrijk het is om deze taak uit te besteden aan een partij die deskundig en betrouwbaar is. Als gecertificeerd Registerexecuteur kunt u rekenen op een vakbewame en integere partij, die op een transparante wijze de werkzaamheden uitvoert en alle betrokken partijen meeneemt in het proces. Het digitale nalatenschapsdossier waar Legates mee werkt is een uniek hulpmiddel om de transparantie te waarborgen. Middels deze tool kunt u als belanghebbende ten alle tijden de status van de afwikkeling nauw volgen, documenten inzien en in rechtstreeks contact blijven met uw behandelaar.

​✓ Transparant ​✓ Betrokken ​✓ Betrouwbaar ​✓ Deskundig

Contact

Neem contact op met Legates om de mogelijkheden voor uw specifieke situatie te bespreken. Wij kunnen u adviseren over de juiste aanpak.

Contactformulier