Erfenis afwikkelen

Uw erfenis in betrouwbare handen.

Waarom een professional inschakelen?

 

Een professional inschakelen voor het afwikkelen van een erfenis is bijna een must geworden, vanwege de complexiteit in juridische en financiële aspecten. Erfeniskwesties omvatten vaak ingewikkelde regelgeving, variërend van testamenten tot belastingaangiften, en het niet correct behandelen van deze zaken kan leiden tot juridische geschillen en financiële complicaties. Een ervaren professional kan de nodige expertise bieden om ervoor te zorgen dat alle wettelijke vereisten worden nageleefd en dat de erfenis op een efficiënte en eerlijke manier wordt verdeeld. Dit helpt ook om familieconflicten te voorkomen en zorgt voor een gestructureerde overdracht van eigendommen en vermogen. Door een professional in te schakelen, worden nabestaanden ontlast van de stress en verantwoordelijkheid die gepaard gaan met het afhandelen van een erfenis, wat bijdraagt aan een vlottere en meer geordende nalatenschap.

Word direct geholpen

Waarom kiezen voor Legates?

Het benoemen van een professional is meer dan een juridische formaliteit; het is een belangrijke stap in het waarborgen van een zorgvuldige afwikkeling van uw erfenis. Bij Legates hebben we ons toegewijd aan het bieden van een unieke en professionele diensten. 

Deskundigheid zonder emoties

Bij Legates begrijpen we de emotionele lading die gepaard gaat met erfenissen. Daarom bieden we de diensten van onafhankelijke professionals aan. In tegenstelling tot familielieden, brengen onze afwikkelaars een objectieve benadering met zich mee, vrij van persoonlijke emoties en familiebanden. Dit waarborgt een heldere, doelgerichte afhandeling.

Juridische voortreffelijkheid

Onze specialisten zijn niet alleen ervaren in het afwikkelen van nalatenschappen, maar beschikken ook over diepgaande juridische expertise. Ze navigeren door complexe wetgeving en zorgen voor een juridisch waterdichte afhandeling, wat uw erfgenamen gemoedsrust biedt.

Minimalisatie van conflicten

Familiegeschillen kunnen vaak opduiken bij het verdelen van een erfenis. Door te kiezen voor een specialist van Legates, minimaliseert u het risico op interne conflicten. Onze professionals treden op als neutrale tussenpersonen en streven naar een vreedzame oplossing.

Efficiëntie en zorgvuldigheid

Legates staat voor efficiënte en zorgvuldige afhandeling. We begrijpen dat uw laatste wensen nauwgezet moeten worden uitgevoerd. Onze specialisten zorgen voor een gestructureerd proces, waarbij ze elke stap met de grootste zorg behandelen.

Werkwijze

Bij Legates begrijpen we dat het plannen van uw erfenis een gevoelige kwestie is. Onze professionals staan klaar om u te begeleiden, conflicten te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw laatste wensen met de grootste zorg worden vervuld. Neem de controle over uw erfenis en vertrouw op Legates voor een betrouwbare dienst.

Persoonlijk consult

We beginnen met een persoonlijk consult om uw wensen te begrijpen en eventuele specifieke eisen vast te leggen.

Juridische afhandeling

Onze specialisten behandelen alle juridische aspecten, waaronder testamenten, erfrecht en belastingaangelegenheden.

Communicatie met erfgenamen

Transparante communicatie met erfgenamen om een vlotte afwikkeling te waarborgen en eventuele vragen te beantwoorden.

Actieve opvolging

We houden de voortgang van de afwikkeling nauwlettend in de gaten en nemen proactieve stappen om eventuele obstakels te overwinnen.

 

 

Wat kunt u concreet van ons verwachten?

Informeren instanties

Alle instanties die in relatie staan tot de overleden persoon zullen aangeschreven worden en op de hoogte worden gebracht van het overlijden. Daarnaast dienen ook alle nodige lidmaatschappen en abonnementen worden opgezegd.

Boedelbeschrijving

De bezittingen en schulden worden geïnventariseerd. Aan de hand van de verkregen informatie omtrent alle vermogensbestanddelen wordt een overzicht opgemaakt, zowel een uitgebreide boedelbeschrijving als een samenvatting.

Bankzaken regelen

We informeren de banken en zetten de automatische incasso’s stop. We beheren de rekeningen en boeken het geld, indien nodig, over naar een spaarrekening.

Verdelen nalatenschap

Na afronding van alle werkzaamheden wordt de berekening gemaakt van hetgeen ieder van de erfgenamen verkrijgt. Hierbij dient er rekening te worden gehouden met eventuele verrekeningen, bijvoorbeeld de waarde van verkregen inboedelgoederen, eventuele voorschotbetalingen of vooruitbetaalde erfbelasting.

Erfgenamenonderzoek

In het geval van een testament zal daaruit blijken wie de erfgenamen zijn. Indien er geen testament door overledene is opgemaakt geldt het wettelijk erfrecht en dient er een verklaring van erfrecht te worden opgesteld. Hierin staat vermeld wie de erfgenamen zijn en worden de registers van de burgerlijke stand en mogelijk andere bronnen geraadpleegd.

Innen vordering en betalen schulden

We dragen zorg voor eventuele levensverzekeringen en de pensioen die aan de nalatenschap toekomt. Daarnaast betalen we de verschuldigde belastingen. Vervolgens lossen we de schulden van de nalatenschap af, waaronder de uitvaartkosten en legaten.

Belastingaangiften

Het verrichten van de vereiste belastingaangiften nemen wij voor u uit handen. Denk aan de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting in het kader van het successierecht.

Rekening en verantwoording

Transparantie is een van onze kernwaarden. Er wordt rekening en verantwoording afgelegd aan de erfgenamen via het inlogportaal van Mijn Legates.

Digitale nalatenschap

We brengen diverse sociale media platformen op de hoogte van het overlijden en heffen de accounts voor u op.

Wat doen wij nog meer?

Het verkopen en leveren van goederen, waaronder zijn begrepen eventuele effecten.
Het verkopen en leveren van registergoederen.
Het ontruimen en leeg opleveren van de woning en eventuele opslag van inboedelgoederen.
Het overschrijven van kenteken(s) en eigendom van vervoermiddelen zoals auto, boot of caravan.
Het aanvragen van uitkeringen en mogelijke toeslagen voor nabestaanden.
Het coördineren en voorbereidende werkzaamheden voor de eventueel benodigde inzet van experts, zoals taxateur, makelaar, boedelbedrijf, veilinghuis, fiscalist, mediator, enz..
Het aanwijzen van een boedelnotaris.
Het onderhouden en verzekerd houden van onroerend goed.
Het laten taxeren van de inboedel en de woning.
Beveiliging van het huis (vervangen van sloten).

Telefoon

085-0410758

Email

Info@legates.nl