Onze 4 pijlers

Legates in de praktijk

Volledig Ontzorgen

Legates is deskundig in het afwikkelen van nalatenschappen en neemt voor u de juridische, administratieve, financiƫle en fiscale zaken uit handen. Wij zorgen voor de afwikkeling van de nalatenschap van begin tot einde. Legates draagt zorg voor een goede, transparante en voorspoedige afwikkeling, zodat uw nabestaanden zich volledig kunnen richten op het rouwproces.

Voorkomen van conflicten

Uit de praktijk blijkt dat de afwikkeling van een nalatenschap veelal leidt tot conflicten tussen erfgenamen en hiermee de relaties verslechteren. Met het inschakelen van een professionele en onafhankelijke partij kunnen conflicten worden voorkomen en kan de afwikkeling vlot verlopen. Alle erfgenamen blijven op de hoogte van de voortgang door het gebruik van het persoonlijke Digitale Nalatenschapsdossier. Op deze wijze is er doorlopend inzage door alle betrokken partijen en wordt de schijn van het begunstigen van een der partijen voorkomen.

Kosten besparen

Legates zorgt voor de meest optimale financiƫle afwikkeling, bijvoorbeeld door te zorgen voor teruggave van inkomstenbelasting of het terugvorderen van te veel betaalde premies. Ook verzorgen wij de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting. Erfgenamen voor wie wij de aangifte doen, betalen vaak minder erfbelasting door kennis van aftrekposten. Wij hebben een netwerk van deskundige en betrouwbare notarissen, makelaars, taxateurs e.d. Wij zorgen voor kortingen op diensten die door deze derden geleverd worden. Deze kortingen komen volledig ten gunste van u.

Digitaal Nalatenschapsdossier

Legates maakt bij het afwikkelen van de nalatenschap gebruik van het persoonlijke Digitale Nalatenschapsdossier. In dit Digitale Nalatenschapsdossier worden alle informatie en documenten met betrekking tot de nalatenschap vastgelegd. Via uw persoonlijke inloggegevens heeft u doorlopend inzage in uw dossier, zodat u de afwikkeling van de nalatenschap op de voet kunt volgen. Voorts vindt de communicatie van Legates met alle betrokken partijen middels systeem plaats.

Telefoon

085-0410758

Email

Info@legates.nl

Postbus 32314

2503AA Den Haag