Levenstestament

Levenstestament

 

Een testament treedt in werking na het overlijden en geeft aan wie uw erfgenamen zijn en wie wat erft. Een levenstestament zit echter anders in elkaar. Dit treedt al in werking bij leven op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen en legt vast wie uw belangen mag behartigen.

Wie regelt uw zaken als u niet in de gelegenheid of in staat bent om uw eigen wil te bepalen? Bijvoorbeeld door een ziekte of door een ongeval. U kunt in een levenstestament iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen, de zogeheten gevolmachtigde. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld. Ook voorkomt u op deze manier financieel misbruik wanneer u zelf niet meer in staat bent uw zaken te regelen. U kunt laten vastleggen dat een onafhankelijk persoon of organisatie toezicht houdt op de gevolmachtigde. Legates kan de taak van toezichthouder op zich nemen.

Inhoud levenstestament

  • U wijst een vertrouwenspersoon aan die namens u mag handelen. Zo iemand noemen we een gevolmachtigde.
  • U legt gedetailleerd vast welke taken hij of zij krijgt.
  • U geeft aan wanneer het levenstestament ingaat.
  • U bepaalt bij wie uw vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen.

Taken vertrouwenspersoon

U kunt zelf bepalen welke taken en wensen in het levenstestament komen te staan. Deze kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld medische of financiƫle beslissingen. U kunt uw levenstestament altijd in een later stadium wijzigen. U moet op dat moment nog wel in staat zijn om uw wil te bepalen.

Word direct geholpen

Telefoonnummer

085-0410758

E-mail

info@legates.nl

Postbus 32314

2503AA Den Haag