Legitieme portie opeisen

Legitieme portie opeisen  

 

Een ouder kan bij testament besluiten om u als kind te onterven. Ondanks de onterving heeft u als kind, de legitimaris, altijd recht op een bepaald deel uit de erfenis, de zogeheten legitieme portie. Dit bedraagt de helft van het gewone erfdeel en geeft alleen recht op een geldvordering. Je kunt als legitimaris dus geen aanspraak maken op familiestukken uit de erfenis.  

Er geldt een strikte wettelijke termijn van 5 jaar na overlijden waarin er een beroep dient te worden gedaan op de legitieme portie. Bent u onterfd en heeft u vragen omtrent de procedure voor het opeisen van de legitieme portie? Legates kan hierin zeker wat voor u betekenen. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.  

Word direct geholpen

Telefoonnummer

085-0410758

E-mail

info@legates.nl

Postbus 32314

2503AA Den Haag